Aanvragen faillissement taxibedrijf vormt geen misbruik van recht


De rechtbank heeft geoordeeld dat de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg in redelijkheid niet tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het aanvragen van het faillissement van Houwert BV kon komen, vanwege de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening daarvan en het belang dat daardoor wordt geschaad. De Stichting komt in beroep tegen de afwijzende beschikking van de rechtbank.

Het hof stelt voorop dat Houwert niet ontkent dat de Stichting een substantiële vordering op haar heeft, die opeisbaar is en waaraan zij niet (binnen afzienbare termijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht