Naar de inhoud

Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis [Tekst geldig vanaf 30-12-2016]

[Tekst geldig vanaf 30-12-2016]

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 7 november 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2016/2017, 34 104, nr. 149 en Kamerstukken I 2016/2017 34 104, H) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin dat met ingang van 1 januari 2017 ook voor het modulair pakket thuis vaste tarieven en prestatiebeschrijvingen gelden voor het schoonhouden van de woonruimte, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet langdurige zorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn