Aanwijzing IGZ


Bij besluit van 16 mei 2014 heeft de staatssecretaris van VWS aan Het Phazezhuys een aanwijzing gegeven op grond van artikel 8, eerste lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen (de Kwz). Een echtpaar (beiden zorgverlener) boden aan zorgbehoevenden met een stoornis in het autismespectrum in hun eigen woning persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf aan. Het echtpaar had geen zorgverlenend personeel in dienst. De zorgverlening vond plaats onder de naam Het Phazezhuys en werd gefinancierd via aan de cliënten verstrekte persoonsgebonden budgetten. Volgens de Inspectie voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht