Aanzegging

Werkgever moet werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt informeren of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Dat is de aanzegplicht, opgenomen in artikel 7:668 BW. De wet stelt voorwaarden aan de aanzegging. In sommige gevallen hoeft werkgever niet aan te zeggen. Informeert werkgever werknemer niet op tijd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, dan is werkgever aan werknemer een vergoeding verschuldigd.

Uitgelicht

Aanzegging ondanks initiatief bij werknemer (Werknemer/Easystaff)
Via een bemiddelaar is werknemer in dienst getreden en vervolgens uitgezonden via een uitzendovereenkomst. Werknemer mailt de bemiddelaar met de mededeling dat haar contract niet verlengd hoeft te worden, wat door de bemiddelaar is doorgegeven aan werkgever…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Eenzijdige wijziging

Opzegging door werkgever

Opzegtermijnen

Oproepovereenkomst (flexibele arbeidsrelaties)

Transitievergoeding

Uitzendovereenkomst

Werkeloosheidswet

Opzegging bij faillissement

Termijnen

Ketenregeling

Verder lezen
Terug naar overzicht