ABRvS 9 september 2015, zaaknummer 201306290/1/R4, Passeren gebrek


Het bestreden besluit strekt tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in verband met de aanpassing van de geluidzone rondom het industrieterrein Woldweg in het kader van het bestemmingsplan "Stad Appingedam". Voor het zuidelijke deel geldt dat hier mogelijkheden voor vestiging van inrichtingen als bedoeld in art. 2.1, lid 3 Besluit omgevingsrecht (zogenaamde "grote lawaaimakers") wenselijk wordt geacht. Vanwege de huidige ligging van de zonegrens, de wens voor uitbreidingmogelijkheden van bedrijven en de gewijzigde wetgeving dient de gehele zone te…

Verder lezen
Terug naar overzicht