Achterhouden van risico van tenietgaan in tweevoud bij de Hoge Raad


Op 1 juni 1999 oordeelde Hof Den Haag dat het achterhouden van het risico van tenietgaan bij de verkoop van een woning niet de beoogde besparing van overdrachtsbelasting bewerkstelligt (FBN 1999, nr 45). Volgens het Hof heeft de koper bij de feitelijke levering het volledige economische belang (waaronder dus ten minste enig risico van tenietgaan) bij het pand verkregen. Verder ziet het Hof de clausule over het achterblijven van het risico van tenietgaan als gekunsteld en uitsluitend gericht op het ontgaan van overdrachtsbelasting.

Belanghebbende is tegen deze uitspraak…

Verder lezen