Actualisatie beleid inzake artikel 9 WBR (2007.17.3499)


De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid ten aanzien van de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting geactualiseerd. In het besluit zijn goedkeuringen opgenomen over de afronding van de maatstaf van heffing en de heffingsgrondslag bij veiling van een onroerende zaak.

Verder wordt ingegaan op de overdracht van een onroerende zaak onder voorbehoud van een vruchtgebruik / recht van gebruik (al dan niet met een ‘metterwoonclausule’); de overdracht onder voorbehoud van huur of pacht; doorbetaling van een onteigeningsvergoeding en overdracht tegen een lijfrente.

Voor wat betreft de situatie waarin een…

Verder lezen