Naar de inhoud

Actuele wetgeving

Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Op 3 februari vindt in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen plaats (Kamerstukken II, 34 251). De minister van OCW heeft reeds twee nota’s van wijziging tot wijziging van het wetsvoorstel ingediend. De wijzigingen zien op het herstellen van onjuiste verwijzingen, aanvullen van verwijzingen om onduidelijkheden te voorkomen met betrekking tot de reikwijdte van het adviesrecht van de medezeggenschapsraad en de bevoegheden van de geschillencommissie medezeggenschap. In de volgende bijdrage zullen de aangenomen amendementen en moties besproken worden.

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel in verband de bevordering van internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behandeld. Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer het verslag vastgesteld (Kamerstukken II, 34 355, nr. 5). De vragen vanuit de Tweede kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel gaan onder ander over:

  • De redenen waarom de route van een professional doctorate voor het internationale bedrijfsleven niet is meegenomen in het wetsvoorstel.

  • Welke voordelen en eventuele risico’s verbonden zijn aan het starten van een campus in het buitenland alsmede welke investeringen er door de instellingen voor dergelijke campussen wordt gedaan op het moment.

  • Waarom de maatregelen tav gezamenlijk hoger onderwijs wettelijk veranderd moeten worden.

  • Welke ambities heeft van de minister ten aanzien van het aanbieden van de hoeveelheid opleidingen die zullen gaan leiden tot joint, double en multiple degrees.

  • De gevolgen voor de collegegeldverplichtingen alsmede toegang tot de studiefinanciering.

  • De haalbaarheid van eenzelfde regime van studiekeuzeactiviteiten voor nederlandse en internationale studenten.

  • Het doel van de wijziging van de regeling van het profileringsfonds in verband…