Additievenverordening uitgebreid met categorie voor zuigelingen en peuters


Additieven die gebruikt mogen worden in levensmiddelen (ook voor medisch gebruik) voor zuigelingen en peuters, worden opgenomen in Verordening (EG) 1333/2008.
Om die reden wordt in tabel 1 van deel A uit bijlage II, een levensmiddelencategorie “13. Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 609/2013, met inbegrip van voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters” toegevoegd en wordt in deel E van bijlage II de titel van levensmiddelencategorie 0 vervangen door “Levensmiddelenadditieven die in alle levensmiddelencategorieën behalve levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zijn toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald”, met daarbij de gewijzigde lijst met additieven en hun gebruiksvoorwaarden.

Publicatieblad EU L 61 van 8 februari 2016, p.1
Verordening (EU) 2016/324 van de Commissie van 7 maart 2016 houdende wijziging en rectificatie van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van bepaalde levensmiddelenadditieven die in alle levensmiddelencategorieën zijn toegestaan

Verder lezen
Terug naar overzicht