Adequate verzekering i.d.z.v. art. 7:611 BW; vervolg Autoster/Hendriks


Werknemer is op 22 juli 1998 een ongeval overkomen. Hij bestuurde toen een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Als gevolg van dit ongeval is hij ernstig gewond geraakt.

Ten tijde van het ongeval was werknemer in dienst van de rechtsvoorganger van Autoster (thans Automotive).

Het hof heeft bij arrest van 17 april 2007 Automotive veroordeeld tot betaling van de door werknemer naar aanleiding van het ongeval van 22 juli 1998 geleden schade, nader op te maken bij staat. De daartoe ingeroepen grondslag van art. 7…

Verder lezen
Terug naar overzicht