Administratie en winst en verlies bij de personenvennootschap (2003.13.2375)


Afdeling 4 van de voorgestelde titel 13 van Boek 7 BW heeft als naam ‘Het voeren van administratie, winst en verlies’ (artt. 7:814-816 BW).

Art. 7:814 BW gaat over de administratieplicht, het inzagerecht van vennoten en de balans en de staat van baten en lasten. De administratieplicht is al geregeld in art. 3:15a BW voor een ieder die in Nederland een bedrijf of beroep uitoefent en in art. 2:10 BW voor elke privaatrechtelijke rechts-…

Verder lezen