Adoptieverzoek duovader afgewezen


Nu het gaat om de relatie van een vader en zijn mannelijke partner, moet worden voldaan aan de voorwaarde dat zij tenminste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek hebben samengeleefd.

De feiten
In 2001 krijgen M1 en M2 een affectieve relatie met elkaar. Vanwege hun kinderwens leggen zij in 2008 contact met draagmoeder V, die in 2009 zwanger wordt van M1. Uit V wordt in februari 2010 zoon Z geboren, die direct na zijn geboorte in het gezin van M1 en M2 wordt opgenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht