Adviesaanvraag over langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte


 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd te adviseren over de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden en ook over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte voor zowel werknemers als zzp’ers. Aanleiding voor deze gecombineerde adviesaanvraag zijn verzoeken daartoe vanuit het parlement. De minister verzoekt de SER het advies voor de zomer van 2016 uit te brengen.

Namens het kabinet vraagt de minister de SER in een analyse de problematiek van langdurig werklozen te schetsen, de belangrijkste knelpunten voor het terugdringen van langdurige werkloosheid in…

Verder lezen
Terug naar overzicht