Afbouw subsidie en wachtgeld, ABRvS 11 juni 2014, zaaknummer 201306794/1/A2


Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 11 juli 2007, zaaknummer 200609346/1) strekt art. 4:51, lid 1 Awb in beginsel niet zo ver dat op het subsidiërend orgaan de plicht rust een garantie te verstrekken voor wachtgeldverplichtingen die voortvloeien uit de beëindiging van de subsidierelatie. Dit zou anders kunnen zijn indien de subsidieverstrekker invloed heeft gehad op de aanstelling van personeel en daarmee de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de wachtgeldverplichtingen. Ten tijde van de aanstelling van één van de medewerkers door subsidieontvanger Nivon…

Verder lezen
Terug naar overzicht