Afbreken onderhandelingen: geen gerechtvaardigd precontractueel vertrouwen


Afgebroken onderhandelingen met projectontwikkelaar na 2,5 jaar. Geen overeenkomst. Geen gerechtvaardigd precontractueel vertrouwen. Afbreken niet onaanvaardbaar en dus niet onrechtmatig. Vorderingen afgewezen.

Projectontwikkelaar P voert vanaf 2014 onderhandelingen met gemeente G over een plan om een kavel te ontwikkelen. P moet allereerst de grond in erfpacht verkrijgen. Selectie geschiedt door een meervoudige openbare procedure. Op deze selectie zijn uitzonderingen mogelijk van een één-op-één selecteren van marktpartijen, bijvoorbeeld door gebruik van de zogenaamde 'hardheidsclausule', waardoor afwijking van het openbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht