Afdracht aan Staat is geen dividendbelasting


Samenvatting

Belanghebbende heeft zijn aandelen in een beursfonds dat (uitsluitend) aandelen hield, omgewisseld in aandelen in een ander beursfonds. ABN AMRO was bij die ruiling betrokken en heeft met de Belastingdienst een compromis gesloten. Deze overeenkomst heeft ertoe geleid dat een bedrag van 3,35% is afgedragen aan de Staat. In de overeenkomst is opgenomen dat de af te dragen heffing geen (verrekenbare) dividendbelasting is. Volgens belanghebbende moet deze afdracht echter wel als dividendbelasting worden aangemerkt.

Hof Amsterdam (NTFR 2006/388) heeft geoordeeld dat van belanghebbende geen belasting is ingehouden.

Onder verwijzing naar de inhoud van de overeenkomst bevestigt de Hoge Raad het hofoordeel dat geen sprake is van een afdracht van dividendbelasting.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Op of omstreeks 5 april 2000 heeft belanghebbende haar (certificaten van) aandelen in A nv (hierna: A) en (scrips van) aandelen B nv (hierna: B) met K nv (hierna: K) geruild tegen (fracties van) aandelen in C nv (hierna: C). Die ruiling volgde op een openbaar bod op aandelen A en B door K, te betalen in aandelen C. K was speciaal voor de omwisseling opgericht door ABN AMRO Bank N.V., in samenwerking met I, een onderdeel van J.

3.1.2. B en A waren zogenoemde dakpanfondsen, wier activiteiten uitsluitend bestonden uit het onmiddellijk (B) of middellijk (A via B) houden van aandelen C.

3.1.3. …

Verder lezen
Terug naar overzicht