Afdracht koopprijs bij wettelijke gemeenschap van goederen (1996.49.2501)


Een in algehele gemeenschap gehuwd echtpaar verkoopt de echtelijke woning die op naam staat van de man. De vrouw heeft de vereiste toestemming verleend. Na de eigendomsoverdracht verzoekt de vrouw de notaris aan haar de helft van het saldo van de verkoopopbrengst uit te betalen zonder de man daarover in te lichten. Volgens Van Mourik kan dat alleen als de zaak op naam van beide echtgenoten staat en beiden ook het bestuur daarover voeren.

M.J.A. van Mourik

WPNR nr 6246, 1996 blz. 855

Verder lezen