Afgebroken onderhandelingen (1995.2252)


In een commentaar op het arrest van de Hoge Raad van 24 maart 1995, RvdW 1995, 75 (Notafax 1995, nr 98) wordt allereerst ingegaan op de onderscheiding van de Hoge Raad in het arrest van 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg) van vier stadia waarin onderhandelingen zich kunnen bevinden.

Er is mede door latere arresten van de Hoge Raad enige duidelijkheid ontstaan over de positie van betrokkenen met betrekking tot het voortzetten van onderhandelingen. Toch ging het Hof volgens de Hoge…

Verder lezen