Afgesproken datum voor de levering is een fatale datum (2014.18.2002)


V verkoopt aan K een aantal wooncomplexen, die deze vervolgens verkoopt aan A. De leveringen vinden bij beide koopovereenkomsten in twee tranches plaats. K en A komen overeen dat A de aankoop mede zal financieren. Daartoe stort A een waarborgsom onder zijn notaris (N). A stort dit bedrag onder de opschortende voorwaarde dat bij niet-nakoming door K van de verplichtingen uit de koopovereenkomst, V de eigendom van de onroerende zaken rechtstreeks aan A zal leveren. De eerste tranche wordt geleverd aan K en vervolgens aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht