Afkoop van dga-pensioen (1997.12.3137)


Dit artikel is een reactie op het artikel van Van den Bosch in WFR 1996/6215, ND 96.41.3385.

Behalve de (ex-)dga mogen ook de weduwe van de dga en personen die slechts van de dga verschillen doordat zij geen aandeelhouder zijn maar certificaathouder, onder voorwaarden hun pensioen of pensioenaanspraak afkopen. Daarbij is het niet relevant of het dga-pensioen werd opgebouwd in eigen beheer of bij een verzekeraar.

Vereist is dat de afkoop gepaard gaat met waardeoverdracht naar een erkend pensioenlichaam. Een gewone verzekeraar en een pensioenfonds kwalificeren - en een (sub)holding kan kwalificeren - als erkend pensioenlichaam. Voorts is vereist dat de pensioengerechtigde met de waardeoverdracht instemt en dat het pensioenkapitaal rechtstreeks aan de nieuwe pensioenuitvoerder wordt overgedragen. De auteur meent dat 'rechtstreeks' betekent dat het pensioenkapitaal niet op enig moment in de macht van de pensioengerechtigde mag komen. Het pensioenkapitaal mag wel schuldig worden gebleven. Pensioen dat is opgebouwd in de periode van werknemer/niet aandeelhouder kan eventueel worden overgedragen naar een dga-periode. Overdracht van een dergelijk pensioen aan een eigen-beheerlichaam is echter niet mogelijk.

G.R. Boshuizen

WFR 1997/6233 blz. 239

Verder lezen