Aflossing niet belast met schenkingsrecht (2003.50.3608)


M en V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. In 1990 scheiden zij van echt. Tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoren onder meer aandelen in een BV. In het echtscheidingsconvenant wordt vastgelegd dat alle aandelen worden toebedeeld aan M. In ruil hiervoor ontvangt V een bedrag van ƒ 100.000. In 1993 komt V erachter dat de waarde van de aandelen ten tijde van de echtscheiding ƒ 800.000 bedroeg in plaats van het door haar veronderstelde bedrag van ƒ 200.000. Dit betekent dat V recht…

Verder lezen