AFM consulteert drie wijzigingen Nrgfo


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert wijzigingen van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). De wijzigingen betreffen drie onderdelen, namelijk regels voor de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en risico-indicator in digitale media, regels over de risico-indicator in reclame-uitingen en regels over het activeren van klanten met beleggingsverzekeringen.

Aanpassing van de regels voor de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en risico-indicator in digitale media
De voorschriften zoals die op dit moment gelden voor de verplichte waarschuwingen, sluiten onvoldoende aan bij digitale mediakanalen, zoals social media, google ads en mobiel internet. De wijzigingen betreffen twee uitzonderingen voor onverplichte precontractuele informatie, wanneer aantoonbaar niet kan worden voldaan aan de geldende voorschriften.

Naar de toelichting

Aanpassing van de regels over de risico-indicator in reclame-uitingen
De risico-indicator, die in reclame-uitingen voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling moet worden opgenomen, bevat een risico-score. De risico-score geeft voor een groep beleggingsinstellingen een verkeerd en mogelijk zelfs misleidend beeld van het risico. Voor deze groep beleggingsinstellingen wordt met de wijziging een risico-indicator zonder risico-score voorgeschreven. In mei 2014 heeft de AFM hier al een persbericht over uitgebracht.

Naar het persbericht van mei 2014

Aanpassing van de regels over het activeren van klanten met beleggingsverzekeringen
Er wordt een vereist resultaat voor de categorie ‘beleggingsverzekeringen met een overige doelstelling’ vastgesteld. Tevens worden enkele andere wijzigingen voor beleggingsverzekeringen voorgesteld.

Naar de toelichting

De consultatie staat open van 14 januari tot en met 24 februari 2016.

Consultatietekst wijzigingen Nrgfo

Bron: AFM

Verder lezen
Terug naar overzicht