AFM kan beleggingsverzekering verbieden


De AFM krijgt de bevoegdheid om de verkoop van beleggingsverzekeringen te verbieden of daaraan beperkingen te stellen. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten dat op 21 december 2016 door de Minister van Financiën is ingediend.

Bevoegdheid toezichthouder
Het voorstel brengt de bevoegdheid van de toezichthouder in lijn met de Verordening aangaande essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) op dit gebied. Het verbod kan ook slaan op producten die nog niet op de markt zijn gebracht. De AFM kan tevens optreden tegen financiële diensten die verband houden met het gewraakte product. Dit wordt vastgelegd in de Wft.

Uitzonderlijke gevallen
Uit de toelichting op het voorstel blijkt dat de bevoegdheid kan alleen in ‘uitzonderlijke gevallen’ worden gebruikt. Zo moet er sprake zijn van ‘ernstige bezorgdheid’ met betrekking tot beleggersbescherming, het ordelijk functioneren en de integriteit van de financiële markten of de stabiliteit van het financiële stelsel. Van een overtreding hoeft nog geen sprake te zijn.

PRIIIP’s verordening
De verordening stelt regels aan 'verpakte beleggingsproducten' en 'verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten' die worden aangeboden of verkocht aan kleine beleggers. In een nieuw informatiedocument moet hierover duidelijke en begrijpelijke productinformatie worden geboden. Dit wordt geregeld in de onderdelen van de verordening die rechtstreekse werking hebben.

Het wetsvoorstel is hier te vinden.

Bron: Sconline

Verder lezen
Terug naar overzicht