AFM wil niet sleutelen aan de Wft


De AFM voelt op dit moment niets voor een herziening van de Wft. De kosten daarvan zijn hoog terwijl het de vraag is of het probleem van de inzichtelijkheid van de financiële toezichtwetgeving hiermee afdoende kan worden opgelost. De AFM stelt dit in haar reactie naar aanleiding van de door de Minister van Financiën gestarte consultatie in het kader van de herziening Wft.

Andere stakeholders
Banken en verzekeraars pleiten zoals verwacht wél voor verandering. Zo wil de NVB de omvangrijke Wft opknippen in sectorale wetten of delen. Daarbinnen moeten er steeds drie onderdelen komen waarbij er een gedeelte komt voor Europese regelgeving, een onderdeel voor de nationale afwijking van die regels zoals bijvoorbeeld het Nederlandse beloningsbeleid en tot slot een gedeelte voor nationale regels zonder Europese component. Het Verbond van Verzekeraars stuurt daarentegen aan op een ‘mengvorm’ van een algemeen deel, aangevuld met een sectorale indeling.

Niet meer de juiste insteek
De KNB constateert dat de cross-sectorale opzet van de Wft na tien jaar niet meer de juiste insteek lijkt en wijst erop dat de Europese wetgeving zich de afgelopen tien jaar sectoraal is blijven ontwikkelen. De Wft zou daarom aangepast moeten worden aan deze ontwikkelingen. De KNB is voorts voorstander van duidelijke en toegankelijke wetgeving en meent dat een invoering van een gewijzigde Wft ineens (big bang) uit systematisch oogpunt de voorkeur zou verdienen. Wel betwijfelt de KNB of een invoering ineens praktisch haalbaar is.

Achtergrond herziening Wft
Vóór de invoering van de Wft in 2007 golden er aparte wetten voor banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen, en voor het toezicht daarop. Door het ontstaan van financiële conglomeraten leek het de wetgever verstandig al deze regels bij elkaar te vegen. Dat gebeurde ‘cross-sectoraal’, waarbij zoveel mogelijk algemene voorschriften werden ingevoerd. Doel hiervan was onder meer de inzichtelijkheid te vergroten.

Bijna een decennium later blijkt het tegendeel is bereikt. “De cross-sectorale opzet van de Wft blijkt in de praktijk bij veel gebruikers van de wet tot problemen te leiden. De cross-sectorale indeling van de wet maakt het moeilijk om de toepasselijke regels voor een bepaald soort onderneming te vinden, omdat deze verspreid zijn over de gehele Wft” zo vatte de Minister van Financiën eerder de klachten uit de praktijk samen.

Op advies van de Raad van State bekijkt het ministerie van Financiën hoe de wet anders kan worden ingericht. Als eerste stap in dat proces heeft het ministerie via internetconsultatie verschillende opties voorgelegd, waarop partijen tot 1 maart 2017 schriftelijk konden reageren. De bal ligt nu weer bij het ministerie.

De reactie van de AFM is hier te vinden.

Bron: ScOnline en KNB

 

Verder lezen
Terug naar overzicht