Afschaffing notariële tussenkomst bij oprichting BV


De huidige situatie is dat een bv bij notariële akte wordt opgericht.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil hier een verandering in aanbrengen. Minister Verhagen wil de verplichte notariële akte afschaffen. Wel lijkt hij een uitzondering te willen maken voor een klein aantal ondernemers die een bv met afwijkende statutenwil oprichten. Hiervoor lijkt hij wel de notariële tussenkomst te willen behouden, zulks vanuit de voorlichtende taak van de notaris voor afwijkende bepalingen. Het streven is dit wetvoorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.Het doel van het afschaffen van de verplichting om bij het oprichten van een bv langs de notaris te gaan is dat ondernemers minder kosten hoeven te maken bij het oprichten van een bv.

Samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt hij een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen.

Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog 18duizend euro startkapitaal storten voordat hun bv een feit is. Ook deze verplichting moet worden afgeschaft volgens de minister. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste Kamer. Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten van een bv met 90 procent.

Persbericht 3 september 2011; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; www.rijksoverheid.nl.

Verder lezen
Terug naar overzicht