Afschaffing procuraat per 1 september 2008 (2008.23.2001)


Op 18 maart 2008 heeft de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer). Met dit voorstel wordt het mogelijk dat advocaten voortaan zelf bij iedere rechtbank en bij elk gerechtshof alle proceshandelingen kunnen verrichten en is bijstand van een procureur niet meer vereist. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1…

Verder lezen