Afschaffing toeziende voogdij


Verwijzing

(JBN 1995, 89, >105; 1996, 10)

Verwacht wordt dat op 2 november 1995 in werking treedt de Wet van 6 april 1995 tot nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen.

Ingevolge deze wet wordt de term 'ouderlijke macht' vervangen door ouderlijk gezag. Het aan de ouders toekomende gezag wordt altijd ouderlijk gezag genoemd. De term voogdij is gereserveerd voor het gezag dat toekomt aan een ander dan een ouder.

Zonder overgangsregeling verdwijnt de figuur van de…

Verder lezen