Afscheid van de BV? (2003.22.3436)


De auteur schets de fiscale ontwikkelingen rond de BV, waaronder de mogelijkheden van een geruisloze terugkeer naar een eenmanszaak.

Staking of overdracht van de onderneming leidt tot heffing van vennootschapsbelasting over de winst die wordt behaald door overdracht van de onderneming.

Bij een dreigende verliesverdamping is aanhouding als beleggings-BV mogelijk een alternatief. Dit weegt vaak ruimschoots op tegen de jaarlijkse kosten van een BV. Bij liquidatie wordt de liquidatie-uitkering, voor zover deze meer bedraagt dan de historische verkrijgingsprijs van de aandelen, belast met 25…

Verder lezen