Afschrijving op tuinbouwkassen


Art 3.30a Wet IB 2001

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten het amendement van de Tweede Kamerleden De Nerée tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bleumink dat bepaalde dat glasopstanden voor de toepassing van art. 3.30a Wet IB 2001 niet als gebouw worden aangemerkt in te trekken. De reden hiervoor is dat het niet wenselijk wordt geacht een formele staatssteunmelding te doen en bovendien zijn er nog andere steunmaatregelen van kracht, zoals de verlaagde energiebelastingtarieven. Het vrijgevallen budget zal worden gebruikt voor de verruiming van de mogelijkheden voor fiscaal geruisloze doorschuiving bij staking als gevolg van overheidsingrijpen en voor een introductie van een vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor bepaalde gebouwen en de ondergrond bij vrijwillige kavelruil in het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied.

(Staatssecretaris van Financiën AFP2008/000807)

Verder lezen
Terug naar overzicht