Afspiegelingsbeginsel

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is toestemming van het UWV nodig. Werkgever moet zich houden aan de ontslagvolgorde in artikel 7:671a lid 5 BW, de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels. Het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast. Werknemers worden opgedeeld naar soort dienstverband (externen, tijdelijke en vast) en vervolgens in leeftijdsgroepen. Payrollwerknemers worden als gewone werknemers beschouwd. Werkgever kan onder voorwaarden bepaalde werknemers buiten de afspiegeling houden, zoals onmisbare werknemers en arbeidsgehandicapten. Heeft werknemer een unieke functie of verdwijnt een groep niet uitwisselbare functies, dan hoeft werkgever niet af te spiegelen. Werkgever moet rekening houden met opzegverboden. Omgekeerd afspiegelen kan onder voorwaarden.

Uitgelicht

Bedrijfsonderdeel in de zin van art. 3 Ontslagregeling (Werknemer/ANWB B.V.)
Met het begrip onderneming in art. 3 Ontslagregeling kan ook worden bedoeld de verschillende zelfstandige bedrijfsonderdelen binnen één rechtspersoon. Het onderdeel hoeft op zichzelf geen rechtspersoonlijkheid te bezitten. De…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ketenregeling

A-grond: bedrijfseconomische omstandigheden

Deeltijdontslag

Ontslagcommissie

Opvolgend werkgeverschap

Opzegverboden

Herplaatsingsmogelijkheden

Leeftijds- en pensioenontslag

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Collectieve arbeidsovereenkomst

Uitbesteding werkzaamheden

Verwachte ontwikkelingen

Uitzendovereenkomst

Oproepovereenkomst

Opzegging bij faillissement

Verder lezen
Terug naar overzicht