Afspraak met erflater vormt legaat noch aftrekbare last


Op initiatief van V wordt een levensverzekering afgesloten voor de studie van zijn kleinkind. Het kleinkind treedt op als verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde van de polis. De jaarlijkse premie wordt door V betaald.

V spreekt met zijn zoon (Z) af dat de premies na zijn overlijden door Z zullen worden betaald uit zijn nalatenschap. V overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt. Z is zijn enige erfgenaam.

In de successieaangifte merkt Z de verplichtingen uit de afspraak met V aan als een testamentaire last. De…

Verder lezen