Afspraak provisie makelaar in algemene voorwaarden (1997.10.2111)


In de algemene voorwaarden van de NVM is bepaald dat de opdrachtgever ook courtage verschuldigd is indien na de beëindiging van de opdracht een koopovereenkomst tot stand komt, maar de totstandkoming van die koopovereenkomst verband houdt met de werkzaamheden van de makelaar. Indien de koopovereenkomst binnen drie maanden na beëindiging van de opdracht tot stand komt, wordt dit verband vermoed aanwezig te zijn.

Blijkens een uitspraak van 27 maart 1996 is de Rechtbank Utrecht van oordeel dat dit bewijsvermoeden, ondanks het feit dat een dergelijk vermoeden voorkomt op de grijze…

Verder lezen