Afspraken over monitoring verpakkingen


Voor uitvoering van het Verpakkingenakkoord is een goede monitoring die betrouwbare en eenduidige resultaten opleert van belang. In 2013 kwamen sector, overheid en verpakkend bedrijfsleven tot overeenstemming. De in de ogen van de Vereniging Afvalbedrijven onwerkbare Certificeringsrichtlijn verpakkingsafval is voor bedrijfsafval van de baan. De partijen hebben gezamenlijk een in een basisdocument randvoorwaarden en definities opgenomen voor de verbeterde monitoring.

Bron: Jaarbericht 2013 Vereniging Afvalbedrijven

Verder lezen
Terug naar overzicht