Afstand legitieme en schuldsanering


V overlijdt op 23 mei 1999. Zijn echtgenote is benoemd tot enig erfgenaam. Zoon Z doet op 26 mei 1999 schriftelijk afstand van zijn rechten op zijn legitieme portie. Bij vonnis van 20 september 1999 wordt ten aanzien van hem een voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken, welke definitief wordt op 19 oktober 1999.

Op 29 mei 2001 beëindigt de Rechtbank de schuldsaneringsregeling.

Z gaat in hoger beroep omdat de Rechtbank ten onrechte de beëindiging van de schuldsaneringsregeling heeft uitgesproken.

Het Hof oordeelt dat Z op grond van…

Verder lezen