Afstand van levenslang vruchtgebruik onbelast (oud)


Oom, geboren in 1917, en Neef zijn tezamen, ieder voor de onverdeelde helft, eigenaar van 26 ha weiland. In 1989 wijzigen zij hun deelgerechtigdheid zodanig dat Neef de blote eigendom van de weilanden verkrijgt en Oom het levenslange recht van vruchtgebruik. Neef blijft wegens overbedeling een bedrag van ƒ 115.115 schuldig aan Oom.

In 1991 doet Oom afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Neef. Hij ontvangt hiervoor een bedrag van ƒ 32.417.

In geschil is of dit bedrag bij…

Verder lezen