Afstand van recht in beperkte partnergemeenschap (2010.52.2002)


X en Y zijn geregistreerde partners in een beperkte gemeenschap van goederen. Bij notariële akte van 1 maart 2010 verstrekt H een lening aan X tot zekerheid waarvan X een onherroepelijke volmacht verleent aan H voor een tweede hypotheekrecht op een villa. X overlijdt in juni 2010. Y is enig erfgenaam en beraadt zich over aanvaarding van de nalatenschap. H kon de hypotheek op de villa niet vestigen omdat deze niet volledig eigendom was van X, maar tot de beperkte gemeenschap behoort. In een gesprek tussen H, de…

Verder lezen
Terug naar overzicht