Afstempelen aandelen leidde niet tot vermindering van gestorte kapitaal (1998.44.3965)


De wet op de inkomstenbelasting beschouwt als dividend al datgene wat uit het vermogen van de vennootschap overgaat naar de aandeelhouder, tenzij er sprake is van een terugbetaling van gestort kapitaal. Het fiscaal gestort kapitaal kan omvatten het nominaal gestort kapitaal, het agio alsmede het informele kapitaal. In de onderhavige procedure is in geschil of de betaling aan de aandeelhouders ten laste van het fiscaal erkende kapitaal is geschied.

Het aandelenkapitaal van BV X bestaat uit twee soorten aandelen, te weten letteraandelen A en letteraandelen B van elk ƒ…

Verder lezen