Aftrek bij erfgenamen van de door erflater verschuldigde alimentatie ex-partner (2015.11.3004)


X en Y wonen 25 jaar samen in België. Zij zijn niet gehuwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Na het beëindigen van hun relatie sluiten zij in 1999 een alimentatieovereenkomst naar Belgisch recht. Nadat Y in 2006 is overleden, vordert X nakoming van de overeenkomst van de erfgenamen van Y.
De voorzieningenrechter beslist in 2008 dat X aanspraak heeft op een voorziening in haar levensonderhoud van ruim € 46.000. In 2009 komen de erfgenamen en X overeen dat zij als afkoop van alimentatie € 232.000…

Verder lezen
Terug naar overzicht