Aftrek gemengde kosten (2005.40.3130)


In art. 3.15 IB worden kosten opgesomd die als ‘ gemengde kosten’ in de winstsfeer beperkt aftrekbaar zijn. Het maakt daarbij niet uit of de kosten worden gemaakt ten behoeve van de ondernemer zelf of ten behoeve van de in zijn onderneming werkzame personen. Voor de winstbepaling in de Vpb geldt met betrekking tot gemengde kosten die gemaakt worden ten behoeve van personeel een ander regime. Bij een lichaam met een of meer a.b.-houder(s) is de aftrek beperkt. Als er…

Verder lezen