Aftrek van grafrechten (2000.45.3388)


Aan de redactie van ‘Fiscaal advies’ is de vraag voorgelegd of de uitgaven die een belastingplichtige tijdens zijn leven doet voor de aankoop van een grafrecht voor zichzelf als buitengewone last aftrekbaar zijn. In 1993 heeft de staatssecretaris van Financiën zich op het standpunt gesteld dat dit niet het geval is omdat van dergelijke uitgaven niet kan worden gezegd dat zij in rechtstreeks verband staan met het overlijden. De Hoge Raad heeft hierin nuancering aangebracht (FBN 1996, nr 85). Omdat in het betreffende geval in de overeenkomst was…

Verder lezen