Aftrek van voordruk bij gemengd gebruik pand


Wet OB 1968

Een ondernemer verrichtte zowel (belaste) makelaarsactiviteiten als (vrijgestelde) assurantiebemiddeling. Hof Arnhem had geoordeeld dat de aftrek van de btw-voordruk voor de gedeelten van het bedrijfspand die exclusief voor de belaste en vrijgestelde activiteiten werden gebruikt aan de hand van het werkelijke gebruik kon worden berekend en dat de aftrek voor het overige in gemengd gebruik zijnde gedeelte van het pand pro rata kon worden vastgesteld. A-G Van Hilten heeft evenwel geconcludeerd dat voor één goed slechts één methode kan worden toegepast en dat in casu de pro-ratamethode voor het gehele pand moet worden toegepast.

[A-G: 09/01485, LJnummer BN0634, 17 juni 2010]

Verder lezen
Terug naar overzicht