Aftrek voorbelasting toegestaan indien een factuur is uitgereikt (2004.28.3117)


In de onderhavige zaak was in geschil of het recht op aftrek van voorbelasting ten aanzien van diensten die in de loop van een kalenderjaar zijn verricht en waarvoor de facturen pas in januari van het daaropvolgende jaar worden ontvangen, reeds geldend is in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Het HvJ EG oordeelt dat het bezit van een factuur of een document dat kan worden geacht als zodanig dienst te doen, een voorwaarde is als bedoeld in art. 18 lid 2 Zesde Richtlijn voor het aftrekrecht van de BTW…

Verder lezen