Aftrekbeperking zakelijk gebruikt deel woning bij mede-eigendom bv


Samenvatting

Belanghebbende, een bv, koopt tezamen met haar dga een woning, ieder voor de onverdeelde helft. Een deel (23%) van de woning wordt voor bedrijfsdoeleinden gebruikt. Belanghebbende wil aftrek van 50% van de over de aankoop in rekening gebrachte omzetbelasting.

De rechtbank staat slechts 50% van 23% aftrek toe.

Feiten

2.1. Belanghebbende houdt zich bezig met de exploitatie van een beheermaatschappij van vennootschappen of ondernemingen en is als zodanig belastingplichtig ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet OB). De directeur-grootaandeelhouder van belanghebbende is de [de heer] (hierna: de dga).

2.2. In oktober 2003 verwierven belanghebbende en de dga samen, ieder voor de onverdeelde helft, een nog te bouwen woning met werkruimte (hierna: het pand). Het pand is op 13 februari 2004 opgeleverd en met ingang van 1 maart 2004 in gebruik genomen.

2.3. Belanghebbende heeft haar onverdeelde helft van het pand volledig tot haar ondernemingsvermogen gerekend en 50% van de ter zake van de bouw in rekening gebrachte omzetbelasting als voorbelasting op haar periodieke aangifte omzetbelasting in aftrek gebracht. Belanghebbende heeft van de in totaal € 66.344 ter zake van het pand gefactureerde omzetbelasting, € 33.918 als voorbelasting in aftrek gebracht.

2.4. Het pand bestaat uit: begane grond, bovenverdieping en zolder. Op de begane grond zijn een spreekkamer, een werkruimte en een berging volledig in gebruik bij belanghebbende. Voor het overige is het pand in gebruik als privé woning van de dga.

2.6. …

Verder lezen
Terug naar overzicht