Afvalcontainers Arnhem voorlopig weer toegankelijk zonder afvalpas


Gemeente Arnhem heeft besloten alle ondergrondse containers voor restafval weer zonder een afvalpas toegankelijk te maken. Hiermee wil de gemeente de discussie over de privacy in relatie tot de afvalpas doorbreken. 

Koppeling persoonsgegevens

Door deze maatregel vervalt de mogelijkheid om adresgegevens aan stortgegevens te koppelen. De gemeente geeft aan dat zij momenteel op geen enkele wijze gegevens aan elkaar koppelt maar vindt het niet langer gewenst om deze situatie te laten voortbestaan.

Hoe lang de containers zonder pas te openen zijn is nog niet bekend. Wel heeft de gemeente de…

Verder lezen
Terug naar overzicht