Afwijzing aanhoudingsverzoek wegens ziekte


De Hoge Raad stelt relevante toetsingskader uit ECLI:NL:HR:2000:AA5730, NJ 2002/466 voorop. ’s Hofs oordeel dat het verzoek diende te worden afgewezen op grond van de enkele omstandigheid dat verdachte op dat moment geen medische gegevens had overgelegd kan de afwijzing van het verzoek niet dragen, nu niet is onderzocht of het overleggen van medische gegevens in redelijkheid van verdachte verlangd had kunnen worden.

Middel
Het middel klaagt over de afwijzing door het Hof van het verzoek tot aanhouding van de behandeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht