Afwijzing middelingsverzoek vanwege 65-jarige leeftijd is niet in strijd met gelijkheidsbeginsel


Samenvatting

Belanghebbende heeft een verzoek om middeling gedaan voor de jaren 1998, 1999 en 2000. In het jaar 2000 is hij 65 jaar geworden. Rechtbank Haarlem is van oordeel dat de inspecteur het verzoek terecht heeft afgewezen, omdat het jaar waarin een belastingplichtige 65 jaar wordt niet in een middelingstijdvak kan worden betrokken. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel, waarbij aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toekomt, wordt door de rechtbank afgewezen, omdat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor de ongelijke behandeling. In de parlementaire geschiedenis wordt onder andere genoemd het vervallen van het bijzonder tarief alsmede de flexibilisering van de datum van pensionering. Het hof is het hiermee eens.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht