Afwijzing planschade en milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning voor milieu) bij planvergelijking betrekken?


Bij besluit van 17 februari 2015 hebben B&W van Zwartewaterland een verzoek van appellant om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college het advies van de SAOZ aan zijn besluitvorming ten grondslag heeft kunnen leggen. Hiertoe voert hij aan dat de SAOZ ten onrechte een vergelijking heeft gemaakt tussen de oude feitelijke situatie en de nieuwe planologische situatie. Onder de oude planologische situatie was op het perceel van appellant…

Verder lezen
Terug naar overzicht