Afwijzing planschade en Normaal Maatschappelijk Risico in beginsel beoordelen per schadeveroorzakend besluit


Bij afzonderlijke besluiten van 24 april 2012 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van Amsterdam aanvragen van appellant sub 1A en appellante sub 1B om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 1A is eigenaar van het pand [locatie 1] en appellante sub 1B is eigenaar van het pand [locatie 2] te Amsterdam. Zij stellen planschade te lijden, in de vorm van waardevermindering van hun panden door verslechtering van het uitzicht en de bezonningssituatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht