Afwijzing rechter-commissaris verkorting looptijd WNSP vernietigd


De rechter-commissaris wijst een verzoekschrift tot verkorting van de looptijd van de schuldsaneringsregeling af. In appel vernietigt de rechtbank deze beslissing en verkort de looptijd van de schuldsaneringstermijn met 6 maanden onder toepassing van art. 1.7 Recofa-richtlijnen.

Achtergrond
In februari 2014 spreekt de rechtbank op verzoek van een schuldeiser het faillissement van X uit. Vanaf 1 januari 2015 draagt X gedurende een periode van 19 maanden maandelijks € 191,33 af aan de boedel.

In augustus 2016 heft de rechtbank het faillissement van…

Verder lezen
Terug naar overzicht