Afwijzing verzoek moratorium


De huurder van een woning is tot ontruiming veroordeeld. De huurder verzoekt op de voet van artikel 284b Fw, vooruitlopend op de behandeling van een verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsanering, dat het de verhuurder verboden wordt het vonnis tot ontruiming ten uitvoer te leggen. 

Het oordeel
De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank overweegt: ‘Het onderhavige verzoek dat is gebaseerd op artikel 287b Fw, moet worden beoordeeld in samenhang met hetgeen is bepaald in artikel 305 lid 2 Fw. Hieruit volgt dat een…

Verder lezen
Terug naar overzicht